Begrepsavklaring

3 | 4 | 5 | 6 | b | c | d | f | g | i | l | n | o | r | s | t | u | v | x
Reset list
Belysning -  Gjenstand for opplysning av en flate eller et objekt. Lighting - Item for illuminating an object or surface.
Belysningsarmatur -  En beholder for en lyskilde som er montert på vegg, tak, dekke, stolpe, m.fl. Lighting fixture - A body and source for lighting; mounted on a wall, roof, surface, mast, etc.
Benk -  Gjenstand primært laget for å sitte på for flere personer. Bench - Item whose primary use is seating for several persons.
Benkebord -  Sammensatt objekt av benk og bord. Picnic table - Combined object consisting of a bench and table.
BIM -  Bygningsinformasjonsmodell eller Bygningsinformasjonsmodellering. Building Information Model
bips -  Danmarks svar på Norsk Standard: Foreningen bips er det samlende forum for udvikling af standarder og værktøjer på tværs af brancher i bygge- og anlægssektoren. bips står for: byggeri – informationsteknologi – produktivitet – samarbejde. The Danish version of the Norwegian Standard; The bips-association is an interdisciplinary, collective forum for the development of standards and tools in the building industry.  
Bjelke -  Avlang gjenstand som har støttende/bærende funksjon. Beam - Elongated item functioning as structural support.
Bord -  Møbel med vannrett flate og ben eller annet understell. Table - Furniture consisting of a horizontal surface placed on a set of legs or other type of construction.
Bordplate -  Gjenstand på toppen av et understell som sammen utgjør et bord. Tabletop - The horizontal item which resides on top of another construction. The parts combine to form a table.
bSDD -  buildingSmart Data Dictionary. Data Dictionary er et bibliotek med objekter og deres egenskaper. The buildingSMART Data Dictionary (bSDD) is a library of objects and their attributes. It’s used to identify objects in the built environment and their specific properties regardless of language, so that “door” means the same thing in Iceland as it does in India.
Busk -  Flerårig plante med forvedet overjordsstamme som grener seg fra grunnen, f.eks. rips, rose, einer, vier. Bush - Perennial, wooded plants with multiple stems at or near the ground, such as currants, roses and junipers.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*