Begrepsavklaring

3 | 4 | 5 | 6 | b | c | d | f | g | i | l | n | o | r | s | t | u | v | x
Reset list
GBXML -  Green Building XML
GIS -  Geografiske Informasjonssystemer - Geographic Information Systems
Gjerde -  NVDB: Gjerde er frittstående hinder som skal stenge/lede ferdsel av folk eller dyr. Fence - NVDB definition: A freestanding barrier, placed to prevent and/or direct the movement of people or animals.
GML -  Geographic Markup Language
Gras -  Lavere vegetasjonsdekke av flerårige grasarter som kan klippes. Grass - Low, ground cover vegetation, consisting of perennial species that can be cut.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*