Begrepsavklaring

3 | 4 | 5 | 6 | b | c | d | f | g | i | l | n | o | r | s | t | u | v | x
Reset list
Omniclass -  En samling av 15 ulike tabeller som til sammen er en klassifisering som favner om hele det bygde miljø. Tabellene bygger på ISO 12006-2, Section 4. A collection of 15 different tables that constitutes a classification of the built environment. The tables are built from ISO 12006-2, Section 4.
Oppmerking -  Oppmerking nyttes for å lede, varsle eller regulere bruk av et anlegg/delområde eller element. Marking - Markings are used to guide, alert or regulate use of a site/region or element.
Overvannsrenne -  NVDB: Konstruksjon som fører overvann langs vegen til lukket dreneringssystem eller grøft. Drainage channel - NVDB definition: Construction leading surface runoff along a road to an enclosed drainage system or ditch.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*