Objektdefinisjoner

Under finnes en liste over alle objektdefinisjoner som er anvendt i standarden.

a | b | f | g | h | i | k | l | m | o | p | r | s | t | u | v
Reset list
Anlegg -  Angir et avgrenset areal som fungerer som morobjekt for alle de tilhørende underobjektene. Et anlegg kan også inneholde delområder/delanlegg. Site - A defined area serving as a host object for the sub-objects belonging to it. A site may also contain sub-divisions.
Armlene -  Støtte for en persons arm når den sitter/reiser seg. Armrest - Support for a person’s arm when taking a seat/rising.