Objektdefinisjoner

Under finnes en liste over alle objektdefinisjoner som er anvendt i standarden.

a | b | f | g | h | i | k | l | m | o | p | r | s | t | u | v
Reset list
FDV -  Forvaltning, Drift, Vedlikehold Use and maintenance.
Flaggstang -  Stolpe til å feste flagg i. Flagpole - A mast upon which a flag can be attached.
Fundament -  Bærekonstruksjon som overfører lasten fra byggverk til byggegrunn. Foundation - Lower support structure that transfers load from the construction to the ground.