Objektdefinisjoner

Under finnes en liste over alle objektdefinisjoner som er anvendt i standarden.

a | b | f | g | h | i | k | l | m | o | p | r | s | t | u | v
Reset list
GBXML -  Green Building XML
GIS -  Geografiske Informasjonssystemer - Geographic Information Systems
Gjerde -  NVDB: Gjerde er frittstående hinder som skal stenge/lede ferdsel av folk eller dyr. Fence - NVDB definition: A freestanding barrier, placed to prevent and/or direct the movement of people or animals.
GML -  Geographic Markup Language
Gras -  Lavere vegetasjonsdekke av flerårige grasarter som kan klippes. Grass - Low, ground cover vegetation, consisting of perennial species that can be cut.