Objektdefinisjoner

Under finnes en liste over alle objektdefinisjoner som er anvendt i standarden.

a | b | f | g | h | i | k | l | m | o | p | r | s | t | u | v
Reset list
IDM -  Information Delivery Manual
IFC -  Industry Foundation Classes - Utvekslingsformat Data exchange format
IFD -  International Framework for Dictionaries
Infrastrukturutstyr -  Teknisk utstyr og installasjoner. Infrastructure - Technical equipment and installations.