Objektdefinisjoner

Under finnes en liste over alle objektdefinisjoner som er anvendt i standarden.

a | b | f | g | h | i | k | l | m | o | p | r | s | t | u | v
Reset list
Kant -  Skille mellom to dekker. Vishøyde lavere enn 50cm. Det monteres normalt ikke rekkverk på kant. Vishøyde (høyde mellom topp fremkant og høyde på lavere dekke i fremkant) kan variere. NVDB: Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdeler, etc.(1) Curb - An element separating two surfaces at different levels. Reveal (elevation difference between top of the edge and the connected lower surface in front) is lower than 50 cm. Usually, railings are not mounted on curbs. Height of reveal may vary. NVDB definition: Stone set to separate traffic islands, pavements, street dividers etc.
Konstruksjon -  Et konkret og avgrenset objekt som fyller en funksjon. Konstruksjonen kan være enkel eller sammensatt, og bestå av ulike materialer. Eksempler kan være støttemur, trapp, mindre bygning, rekkverk, skjerm, leskur, port, gjerde. Construction - A clearly defined and delineated object with specific functions, simple or complex in build, composed of one or more materials. Examples include retaining walls, steps and stairs, smaller buildings, railings, screens, sheds, gates and fences.
KunstneriskUtsmykning -  Kunstnerisk utformet objekt eller installasjon. Art installation - Artist-made object.