Objektdefinisjoner

Under finnes en liste over alle objektdefinisjoner som er anvendt i standarden.

a | b | f | g | h | i | k | l | m | o | p | r | s | t | u | v
Reset list
LandXML -  Format for infrastruktur og samferdsel basert på eXtensive Markup Language Data format for infrastructure, based on the eXtensive Markup Language (XML).
LCC -  Life Cycle Cost
LCP -  Life Cycle Profit
Lekeplassutstyr -  Utstyr brukt til lek. Playground equipment - Installations used for children’s play.
LOD -  Level of detail Level of Development Lokal Overvanns Disponering Also used for the Norwegian abbreviation of Surface Drainage Solutions (SUDS).
LODet -  Level of Detail
LODev -  Level of Development. Se også Status
LøkOgKnollvekster -  Løk: En fortykket stand av underjordiske grunnblader nederst på stengelen til løkplanter. Knoll: Botanisk reservoar med opplagsnæring, runde i formen. Bulbs and tubers - Bulbs: Rounded underground storage organ for stems and leaves. Tubers: Botanical storage organ for nutrition, rounded in shape.