Objektdefinisjoner

Under finnes en liste over alle objektdefinisjoner som er anvendt i standarden.

a | b | f | g | h | i | k | l | m | o | p | r | s | t | u | v
Reset list
Omniclass -  En samling av 15 ulike tabeller som til sammen er en klassifisering som favner om hele det bygde miljø. Tabellene bygger på ISO 12006-2, Section 4. A collection of 15 different tables that constitutes a classification of the built environment. The tables are built from ISO 12006-2, Section 4.
Oppmerking -  Oppmerking nyttes for å lede, varsle eller regulere bruk av et anlegg/delområde eller element. Marking - Markings are used to guide, alert or regulate use of a site/region or element.
Overvannsrenne -  NVDB: Konstruksjon som fører overvann langs vegen til lukket dreneringssystem eller grøft. Drainage channel - NVDB definition: Construction leading surface runoff along a road to an enclosed drainage system or ditch.