Objektdefinisjoner

Under finnes en liste over alle objektdefinisjoner som er anvendt i standarden.

a | b | f | g | h | i | k | l | m | o | p | r | s | t | u | v
Reset list
Pergola -  SNL: byggverk av stolper eller søyler overbygd med stokker eller bjelker lagt med åpne mellomrom, som regel beregnet på å bli overgrodd av slyngplanter. Kan tjene som lysthus eller omramming av en hagegang. Pergola - Open construction of vertical posts or pillars with supporting beams, usually hosting vines. May be used as a gazebo or for framing of a garden path.
PlantekasseUrne -  Beholder for plante. Planter - A container for plants.
Plantekum -  En perforert kum for beskyttelse av rotsystem. Root barrier - A perforated element designed to protect a plant’s root system.
Pullert -  Mindre stolpe for å hindre ferdsel, og/eller som holder for lys. Bollard - Low pole designed to obstruct movement of vehicles, and/or as a body for lighting.