Objektdefinisjoner

Under finnes en liste over alle objektdefinisjoner som er anvendt i standarden.

a | b | f | g | h | i | k | l | m | o | p | r | s | t | u | v
Reset list
Ramme -  Bærekonstruksjon hvor de enkelte konstruksjonselementene er forbundet med hverandre. Frame - Structural system that supports other components.
Rampe -  Skrå flate for gående eller rullende trafikk mellom to forskjellige nivåer. Ramp - Sloping surface for pedestrian or wheeled traffic between two separate levels.
Rekkverk -  NVDB: En anordning som skal hindre at kjøretøy forlater vegen (Håndbok N101 (231)). Rekkverk er en fysisk sikring som skal hindre at mennesker og kjøretøy utsettes for fare. Railing - NVDB definition: Barrier to prevent vehicles leaving the road. Railings are a physical safeguard designed to prevent pedestrians and vehicles from being exposed to danger.
Renovasjon -  Gjenstand for oppbevaring av avfall. Waste receptacle - Item for storing waste.
Rist -  Rammeverk av parallelle eller kryssende deler. Grate - Framework of parallel or crossing parts.
RLOM -  Real Life Object Mapping
Ryggstøtte -  Støtte for en persons rygg når den sitter. Back rest - Rest for a person’s back when sitting.