Objektdefinisjoner

Under finnes en liste over alle objektdefinisjoner som er anvendt i standarden.

a | b | f | g | h | i | k | l | m | o | p | r | s | t | u | v
Reset list
Sitteflate -  Tilrettelagt gjenstand for å sitte på. Seating - Item designated for seating.
Skilt -  Utstyr for informasjon eller signal. Signage - Equipment for information or warning.
Skiltplate -  Plate eller holder for grafikk. Signboard  - Board or holder for graphics.
Skjerm -  NVDB: En frittstående konstruksjon som skal være et hinder for f.eks støyutbredelse. Skal også hindre vind, innsyn, m.m. Screen - NVDB definition: Freestanding construction designed to protect against, for example, noise pollution, wind or unwanted views.
Sluk -  Gjenstand med en perforert overflate for oppsamling av overvann. Synlig del av overvannssystem. Drain - Object with perforated surface for collecting surface runoff. Visible part of a drainage system.
SoneRom -  Angir ikke-fysiske arealer, soner og rom innenfor et anlegg. Zone - Specifies non-physical areas and spaces within a site.
SOSI -  Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon - et dataformat som er en Norsk Standard utviklet av Statens kartverk for utveksling av digitale kartdata A Norwegian Standard data format, developed by the State mapping agency for the exchange of digital map data.
Stammevern -  Beskyttende element som plasseres rundt stammen på et tre for å unngå kjøreskader og annen ytre påvirkning. Trunk protector - Component for protecting trunk of trees from vehicles and other sources of external damage.
Status -  Modenhet, et sett av verdier som beskriver objektets status i den enkelte prosjektfase. Verdiene er prosjektspesifikke. Egenskapen brukes kun i prosjektering. Maturity; a range of values describing the status of an object within the project stages. The values are project-specific, and are used exclusively when designing.
Staude -  SNL: Flerårig urteaktig plante med skudd som visner ned om høsten, men med røtter som overvintrer. Perennial - SNL definition: Perennial herbaceous plant with shoots that wither in autumn, while its roots lasts through winter.
Stol -  Gjenstand primært laget for å sitte på for en person. Chair - Item whose primary use is seating for one person.
Stolpe -  Avlang gjenstand som har støttende/forlengende funksjon. Pole - Tall, vertical item used for support or elongation.
Støttemur -  Konstruksjon med vishøyde høyere enn 50cm. Det kan monteres rekkverk/gjerde/brystning på støttemur. Vishøyde (høyde mellom topp fremkant og høyde på lavere dekke i fremkant eller bakkant) kan variere. NVDB (Støttemur): Byggverk som brukes for å overvinne nivåforskjell hvor vanlig skråning vil ta for stor plass. S. brukes også som sikringstiltak. Tosidig mur: Se Gjerde Retaining wall - Construction with reveal greater than 50 cm. Rails, fences etc may be placed on retaining walls. Reveal may vary. NVDB definition: Construction used to overcome differences in elevation where a slope will demand too much space. Retaining walls are also used as safeguarding elements. Dividing wall: See 'Fence'.
Sykkelstativ -  Gjenstand for oppstøtting og sikring av sykkel. Bike rack - Item designed for the support and secure placement of bikes.