Objektdefinisjoner

Under finnes en liste over alle objektdefinisjoner som er anvendt i standarden.

a | b | f | g | h | i | k | l | m | o | p | r | s | t | u | v
Reset list
Uisolert konstruksjon med tak -  Bygg for vern mot vær og vind. Ikke ment for varig opphold. Kan brukes om konstruksjoner for oppbevaring. Uninsulated construction with roof - Construction serving as shelter. Not suitable for permanent occupation.
UML -  Unified Modeling Language
Understell -  Ramme/struktur som holder oppe et bestemt objekt. Substructure - Frame or structure that supports a specific object.
UtendørsUtstyr -  Utstyr er løs eller fastmontert møblering for utendørs bruk. Outdoor equipment - Loose or fixed furniture for outdoor use.
Utplantingsplante -  Også kalt sommerplanter, er en betegnelse på vesentlig ettårige prydplanter (blomster). Disse blir produsert i veksthus på ettervinteren og våren, for å plantes ut i bed, urner, ampler eller potter så snart faren for nattefrost er borte. (SNL) Annual: Plants that perform their entire life cycle from seed to flower to seed within a single growing season. All roots, stems and leaves of the plant die annually. Only the dormant seed bridges the gap between one generation and the next. (http://aggie-horticulture.tamu.edu/)