bSDD

buildingSmart Data Dictionary. Data Dictionary er et bibliotek med objekter og deres egenskaper. The buildingSMART Data Dictionary (bSDD) is a library of objects and their attributes. It’s used to identify objects in the built environment and their specific properties regardless

Utplantingsplante

Også kalt sommerplanter, er en betegnelse på vesentlig ettårige prydplanter (blomster). Disse blir produsert i veksthus på ettervinteren og våren, for å plantes ut i bed, urner, ampler eller potter så snart faren for nattefrost er borte. (SNL) Annual: Plants

Terrengelement

Terrengelement er en overflate som kan være hard eller myk. Terrain – A surface that is either referred to as softscape or paved surface.

Skiltplate

Plate eller holder for grafikk. Signboard  – Board or holder for graphics.

Uisolert konstruksjon med tak

Bygg for vern mot vær og vind. Ikke ment for varig opphold. Kan brukes om konstruksjoner for oppbevaring. Uninsulated construction with roof – Construction serving as shelter. Not suitable for permanent occupation.

Bjelke

Avlang gjenstand som har støttende/bærende funksjon. Beam – Elongated item functioning as structural support.

Pergola

SNL: byggverk av stolper eller søyler overbygd med stokker eller bjelker lagt med åpne mellomrom, som regel beregnet på å bli overgrodd av slyngplanter. Kan tjene som lysthus eller omramming av en hagegang. Pergola – Open construction of vertical posts

KunstneriskUtsmykning

Kunstnerisk utformet objekt eller installasjon. Art installation – Artist-made object.

SoneRom

Angir ikke-fysiske arealer, soner og rom innenfor et anlegg. Zone – Specifies non-physical areas and spaces within a site.

CRS

Coordinate Reference System.

Top