Status

Modenhet, et sett av verdier som beskriver objektets status i den enkelte prosjektfase. Verdiene er prosjektspesifikke. Egenskapen brukes kun i prosjektering.

Maturity; a range of values describing the status of an object within the project stages. The values are project-specific, and are used exclusively when designing.