Kant / Curb

last-ned

Fasene i tabellen forholder seg til Statsbyggs prosjektmodell


Kant -  Skille mellom to dekker. Vishøyde lavere enn 50cm. Det monteres normalt ikke rekkverk på kant. Vishøyde (høyde mellom topp fremkant og høyde på lavere dekke i fremkant) kan variere. NVDB: Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdeler, etc.(1) Curb - An element separating two surfaces at different levels. Reveal (elevation difference between top of the edge and the connected lower surface in front) is lower than 50 cm. Usually, railings are not mounted on curbs. Height of reveal may vary. NVDB definition: Stone set to separate traffic islands, pavements, street dividers etc.

Modellering

En kant skal kunne konstrueres som et eget objekt, og tegnes som en linje med ulike modelleringssegenskaper; rett, bue, vinkel, friform…..osv

En kant skal i noen sammenhenger kunne relateres til et annet objekt, som for eksempel en veilinje hvor avstand og forhold til denne styrer linjeføringen. Da er veilinjen morobjekt. I andre tilfeller vil kanten være morobjekt for tilstøtende terrengelementer eller terreng.

Egenskaper

En kant skal kunne dele opp et dekke i fysisk avgrensede områder. Disse områdene skal kunne gis ulike egenskaper, som ulike materialer, tykkelser og oppbygging.

En kant skal kunne byttes ut med et annet kantobjekt og umiddelbart endre sin geometriske form uten å endre possisjon. Kantens linjeføring bør sammenlignes med en vegg i for eksempel Revit. I Revit kan vi hele tiden angi om en vegg skal ha modelleringslinje i senter av veggen, på innsiden eller på yttersiden. De samme egenskapene er ønskelig ved modellering av kanter. Når vi endrer tykkelse på en kant, skal vi kunne velge hvilken vei kanten skal utvides.

Geometri gjennom faser

objektskjema geometri kant

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*