Tre / Tree

last-ned

Fasene i tabellen forholder seg til Statsbyggs prosjektmodell

Tre -  SNL: Tre, plante med forvedete skudd og som oftest sekundær tykkelsesvekst. Treet er ugrenet fra grunnen slik at det utvikles en stamme med en trekrone i toppen. Treet vokser i hele levetiden. Hver vår eller vegetasjonsperiode vokser det ut et nytt årsskudd. Toppskuddet øker stammelengden, mens sideskuddene utvikler seg til grener. Tree - SNL definition: Woody plant with secondary growth. The tree has an elongated stem, developing a crown of branches on top. The tree grows in the entirety of its lifespan. Each spring or growth period it will grow new annual shoots. The top shoots increases stem length, while side shoots develops into branches.  
Trebeskyttelse -  Gjenstand for beskyttelse av trær. Trunk protection - Item for protecting trunk / stem.

Tre

Et tre er en digitalisert versjon av det fysiske treet som kan deles opp i tre hoveddeler: krone, stamme og rot. Til sammenligning er dette det samme som en mastarmatur hvor man har armatur, mast og fundament. Disse tre delene til treet har ulik egenskaper for geometri og informasjon. Disse tre delene ønskes brukt til ulike formål når det gjelder analyse i en 3D modell. Trekronene gir skygge og kan stå i veien for sikt og fremkommelighet, stammen kan stå i veien for sikt og fremkommelighet, roten kan være i konflikt med tekniske føringer og konstruksjoner under dekker(terreng).

treet-rot-stamme-krone

Modellering

Et tre er alene er representert med et innsettingspunkt som bør defineres likt i alle verkøty som benytter modellbasert prosjektering da dette innsettingspunktet benyttes av andre objekter med relasjon til treet. Dette punktet kan definere forholdet mellom treet og det dekket treet står i. Treets høyde i forhold dekket det står i bør styres av høyden på dekket på samme måte som øvrige objekter som modelleres utomhus. Forslag til innsettingspunkt kan være senter stamme/krone i punktet hvor treets stamme treffer overkant dekke som treet står i. I mange sammehenger har treet et overbygget vekstjordlag rund seg når treet står i vegetasjonsområder mens det har et nedsenket område ved stammen der treet står i en planteomramming i harde dekker. Felles for begge disse situasjonenen kunne vært at man definerte innsettingspunkt for treet i senter stamme der stamme treffer overkant hoveddekke som treet står i.

Et tre bør kunne modelleres som et punkt-solitær, som en linje/rekke-allé eller som et felt som en masseplanting. Denne modelleringen fordeles i 2D mens høydeplassering styres av dekket treet står i.

Geometri gjennom faser

Objektskjema geometri tre

Objektskjema geometri tre

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*