Parameters

— Under Construction —

EgenskapParameterEnhetKodelisteDefinisjonBrukt på objekt
alderAgetall0Angir objektets alder ved leveranse fra planteskoleVegetasjon
AldersgruppeAge grouptall0Angir aldersgruppe som objektet er beregnet påLekeplassutstyr
allergiAllergyListeJa
Nei
Angir om objektet er allergifremkallendeVegetasjon
BruksområdeApplicationTekst0Overordnet funksjonUisolert konstruksjon med tak
BruksområdeApplicationliste Støyskjerm
Levegg
Snøskjerm
Overordnet funksjonSkjerm
BruksområdeApplicationListeNVDB:
Gang/sykkelveg
Midtrekkverk
Fjell
Midtdeler
Jernbane
Skråning
Sideaktivitet
Trafikk
Naboelement
Brukant/stup
Vann
Overordnet funksjonRekkverk
BruksområdeApplicationListeTrafikk-/ledegjerde
Vilt
Eiendom
Gelender
Miljøgjerde
Blendingsgjerde
Sikringsgjerde
Overordnet funksjonGjerde
ArealAreatall, m²0Et flatemål som angir antall arealenheter innenfor en avgrensningslinjeAnlegg
ArealAreatall, m²0Angir flatestørrelse på objektetTerrengelement
ArealAreatall, m²0Murens overflateareal i vertikalprojeksjonStøttemur
ArealAreatall, m²0Angir flatestørrelse på objektetSone / Rom
Fas topp bakkantBack top corner profileListeIngen / Radius / SkråAvrunding av toppkant som peker bort fra visflateKant
FasToppBakkantBack top corner profileListeIngen / Radius / SkråAvrunding av toppkant som peker bort fra visflateStøttemur
garantiperiodeBespoke Timeframe (Warranty period)text0Periode hvor leverandør har ansvar for produktets kvalitetAnlegg
Garanti utløpsdatoBespoke Timeframe Deadline (Warranty period expiration)dato0Tidspunkt for utløp av garantiperiodeAnlegg
BoltegruppeBolt grouplisteja
nei
Angir om det er innstøpt en boltegruppe i fundamentetFundament
botanisk navnbotanical nametekst0Vitenskapelig navnVegetasjon
AvgrensningslinjeBoundaryxyz0Designlinje for avgrensing av flateTerrengelement
AvgrensningslinjeBoundaryxyz0Designlinje for avgrensing av flateAnlegg
AvgrensningslinjeBoundaryxyz0"Designlinje" for avgrensing av flateSone / Rom
UtliggerCantileverlisteJa
Nei
Angir om objektet har en utstikkende arm/brakettStolpe
RensesystemCleansing systemlisteJa
Nei
Angir om objektet har et rensesystemVannarrangement
stammehøyde (sth)Clear stem heighttall, cm0def i NS4400 2.12Tre
OverflatebehandlingCoatingtext0Angir hvordan overflaten er behandlet Konstruksjoner
OverflatebehandlingCoatingtekst0Angir overflatebehandling for objektetUtendørs utstyr
KollisjonssikringCollision protectionlisteAvskjærende
Ettergivende
Ingen
Angir om objektet er konstruert for å minimere skadeStolpe
FargeColortext0Angir produktets fargeKonstruksjoner
FargeColorlisteSe komponentkodeliste i SOSI LandskapsarkitekturAngir objektets fargeUtendørs utstyr
FargeColourtekst0Angir material eller overflatebehandlingsfargeHardt terrengelement
norsk navnCommon nametekst0Angir produktets navnKonstruksjoner
Norsk navnCommon namelisteGrasbakke, grasplen, golfbane, grasbane, skråning, strand, biofilter, regnbed, damFunksjonsnavnMykt terrengelement
TypeMurcommon namelisteStøttemur, Tørrsteinsmur, Natursteinsmur, Betongmur, Plasstøpt mur, Gabion, Angir hvordan muren er utformetStøttemur
Norsk navnCommon namelisteFortau, uspesifisert, parkering, sykkelparkering, gågate, veg, gangveg, gang- og sykkelveg, terrasse, kai, lekeplass, oppholdsareal, holdeplass, plass, torg, varelevering, sportsdekke, banedekke, adkomstarealAngir overordnet funksjonHardt terrengelement
norsk navncommon nametekst0FunksjonsnavnUtendørs utstyr
norsk navncommon nametekst0Vanlig navnVegetasjon
Komponent ComponentListeStolpe
Fundament
Et objekts bestanddelerRekkverk
KomponentComponentListeStolpe
Fundament
Et objekts bestanddelerGjerde
KomponentComponentListeFundamentEt objekts bestanddelerUisolert konstruksjon med tak
KomponentComponentListeFundament
Stolpe
Bjelke
Et objekts bestanddelerPergola
KomponentComponentliste Fundament
Stolpe
Et objekts bestanddelerSkjerm
KomponentComponentlisteFundament
Stolpe
Understell
Et objekts bestanddelerinfrastrukturutstyr
KomponenterComponentslisteRist
ramme
stammevern
fundament
Et objekts bestanddelerTrebeskyttelse
KomponenterComponentslisteFundament
Belysningsarmatur
Objektets bestanddelerVannarrangement
KomponenterComponentslisteFundament, stolpe, skiltplateEt objekts bestanddelerSkilt
KomponenterComponentslisteSitteflate, ryggstøtte,bordplate, understell, fundamentObjektets bestanddelerBenkebord
KomponenterComponentslisteRyggstøtte
sitteflate
armlener understell fundament
Et objekts bestanddelerBenk
KomponenterComponentslistefundament
belysningsarmatur
Et objekts bestanddelerKunstnerisk utsmykning
KomponenterComponentslisteFundament, stolpe, belysningsarmaturEt objekts bestanddelerMøbel/utstyr-Belysning
KomponenterComponentslisteFundamentEt objekts bestanddelerLekeplassutstyr
KomponenterComponentsListeFundamentObjektets bestanddelerPlantekasse / Urne
KomponenterComponentslisteFundament
stolpe
Et objekts bestanddelerFlaggstang
KomponenterComponentsListeFundamentObjektets bestanddelerPlantekum
KomponenterComponentslisteRyggstøtte, sitteflate, armlener, understell, fundamentEt objekts bestanddelerStol
KomponenterComponentslisteFundamentEt objekts bestanddelerSykkelstativ
KomponenterComponentslisteFundament
stolpe
Objektets bestanddelerPullert
KomponenterComponentsListeFundamentObjektets bestanddelerSluk
TilkoblingspunktConnection pointXYZ0Angir tilkoblingspunkt for vanntilførselVanningsanlegg
Innhold av helse- og miljøfarlige stofferContents of health and environmentally hazardous substancestext0Angir om produktet inneholder helse- eller miljøfarlige stofferAnlegg
Innhold av resirkulert materiale Contents of recycled materialstall0Angir om produktet inneholder resirkulert materialeAnlegg
StyringssystemControl systemlisteAutomatisk, ManuellAngir hvilken type styringssystem som benyttesVanningsanlegg
KoordinatsystemCoordnate systemlisteNorway TM zone 10(EPSG::5140),
Norway TM zone 11(EPSG::5141),
Norway TM zone 12(EPSG::5142),
Norway TM zone 13(EPSG::5143),
Norway TM zone 14(EPSG::5144),
Norway TM zone 15(EPSG::5145),
Norway TM zone 16(EPSG::5146),
Norway TM zone 17(EPSG::5147),
Norway TM zone 18(EPSG::5148),
Norway TM zone 19(EPSG::5149),
Norway TM zone 20(EPSG::5150),
Norway TM zone 21(EPSG::5151),
Norway TM zone 22(EPSG::5152),
Norway TM zone 23(EPSG::5153),
Norway TM zone 24(EPSG::5154),
Norway TM zone 25(EPSG::5155),
Norway TM zone 26(EPSG::5156),
Norway TM zone 27(EPSG::5157),
Norway TM zone 28(EPSG::5158),
Norway TM zone 29(EPSG::5159),
Norway TM zone 30(EPSG::5160),
Norway TM zone 5(EPSG::5135),
Norway TM zone 6(EPSG::5136),
Norway TM zone 7(EPSG::5137),
Norway TM zone 8(EPSG::5138),
Norway TM zone 9(EPSG::5139),
ED50 / UTM zone 32N(EPSG::23032),
ED50 / UTM zone 33N(EPSG::23033),
ED50 / UTM zone 34N(EPSG::23034),
ED50 / UTM zone 35N(EPSG::23035),
System for å angi et punkts beliggenhet i planet eller rommet ved hjelp av tallstørrelser (koordinater). (SNL) (http://www.epsg-registry.org/)Anlegg
HjørneEndeAvslutningCorner/end finishingListeJa
Nei
Angir om det benyttes egne elementer for hjørneavslutning og/eller endeavslutningStøttemur
antatt etableringskostnadCosttall0Angir antatt etableringskostnad forbundet med faseSone / Rom
antatt etableringskostnadCosttall0Pris for levering, montering, og/eller vedlikehold av aktuelt objektAnlegg
KantsteinslinjeCurb linexyz0Designlinje for uttegning av kantsteinKant
leveringsformdelivery formlistefrø
rull
pall
Angir hvordan hvordan objektet leveres til byggeplassGras
plantedybdedepthtall, cm0def i NS4400 2.9Løk og knoll
Produktblad hjemmesideDetails webURL0Angir hyperlenke til dokument med utfyllende informasjon om produktetKonstruksjoner
Produktblad hjemmesideDetails webURL0Angir hyperlenke til dokument med utfyllende informasjon om produktetUtendørs utstyr
Diameter Diameter tall, meter0Angir objektets diameterUtendørs utstyr
Diameter Diameter tall, meter0Lengden av et rett linjesegment som går gjennom sentrum og hvor begge endepunktene ligger på omkretsen eller kulens overflateKonstruksjoner
KuppelDomelisteja
nei
Avslutning i topp av stolpeFlaggstang
DreneringDrainageListeJa
Nei
Angir om muren har et dreneringssystemStøttemur
NedsenkDropped / DepressedlisteJa/NeiAngir om kanten monteres med full vishøyde eller ikkeKant
Annet miljømerkeEcolabeltext0merking av varer som hjelp til å velge de minst miljøskadelige produktene, for eksempel SvanemerketAnlegg
Fas dimensjonEdge detail dimensiontall, mm0Angir størrelse på hjørneprofil. (NS-EN1343)Kant
Kantavslutning av beleggEdge finishtekst0Angir eventuell avslutning av ytterkanterHardt terrengelement
ElementlengdeElement lengthtall, meter0Angir lengde på elementene som objektet er satt sammen avKant
ElementlengdeElement lengthtall, meter0Angir lengde på elementene som objektet er satt sammen avGjerde
ElementlengdeElement lengthtall, meter0Angir lengde på elementene som objektet er satt sammen avRekkverk
ElementlengdeElement lengthtall, meter0Angir lengde på elementene som objektet er satt sammen avStøttemur
ElementlengdeElement lengthtall, meter0Angir lengde på elementene som objektet er satt sammen avSkjerm
KlimagassutslippEmbodied Carbon (greenhouse gas emissions)kgCO20Klimagassutslipp brukes om utslipp til luft av gasser som påvirkeratmosfærens evne til å holde på varmen (drivhuseffekten) og dermed klodens klima.Anlegg
EPD/Miljøvaredeklarasjon Environmental Product Declaration - EPDURL0En EPD (Environmental Product Declaration), miljødeklarasjon på norsk, er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøbelastningen til et produkt (Sintef)Anlegg
ForblendetFacedListeJa
Nei
Angir om muren har forblending eller ikkeStøttemur
OverflatebehandlingFinishlisteSaget, Slipt, Prikkhamret,Blestret, Malt, Cor-Ten, ubehandlet, polertAngir behandlingsmetode eller kvalitet på overflate og visflateHardt terrengelement
innfestingFixinglisteboltet
sveiset
gyst
spikret
skrudd
Metode for sammenføyningArmlene
InnfestingFixinglisteboltet
sveiset
gyst
spikret
skrudd
Metode for sammenføyningBjelke
innfestingFixinglisteboltet
sveiset
gyst
spikret
skrudd
Metode for sammenføyningBordplate
innfestingFixinglisteboltet
sveiset
gyst
spikret
skrudd
flytende
Metode for sammenføyningRamme
innfestingFixinglisteboltet
sveiset
gyst
spikret
skrudd
Metode for sammenføyningUnderstell
InnfestingFixinglisteboltet
sveiset
gyst
spikret
skrudd
flytende
fjærbelastet
Metode for sammenføyningRist
InnfestingFixinglisteboltet
sveiset
gyst
skrudd
Metode for sammenføyningStammevern
InnfestingFixinglisteboltet
sveiset
gyst
spikret
skrudd
Metode for sammenføyningSkiltplate
innfestingFixinglisteboltet
sveiset
gyst
spikret
skrudd
Metode for sammenføyningSitteflate
innfestingFixinglisteboltet
sveiset
gyst
spikret
skrudd
Metode for sammenføyningRyggstøtte
LyspunkthøydeFixture heightmeter0Armaturens høyde over bakkenBelysningsarmatur
blomsterfarge Flower ColourListe0Angir hvilke farger objektets blomster harVegetasjon
blomstringstid Flower SeasonListe0Angir når objektet blomstrer Vegetasjon
blomstertype Flower TypeListe0Angir hva slags type blomster objektet utviklerVegetasjon
bladfarge Foliage colourListe0Angir objektets bladfarger i vekstsesongenVegetasjon
bladfarge høst Foliage colour AutumnListe0Angir objektets bladfarger i høstsesongenVegetasjon
bladform Foliage shapeListe0Angir objektets form på bladeneVegetasjon
bladtekstur Foliage textureListe0Angir bladenes overflateVegetasjon
FotplateFootplatelisteJa
Nei
Angir om objektet har en plate i bunnen, som kan festes til fundamentStolpe
fotplateFootplateListeJa
Nei
Angir om objektet har en plate i bunnen, som kan festes til fundamentUnderstell
vekstformForm specifiedlisteteppe
tue
pute
krypende
hengende
Angir den hovedform som objektet dannerGras
vekstformForm specifiedlistekule/rund
vaseform
hjerte
bred/vid
oval
kjegle
uregelmessighengende
søyle
formet/klipt
Angir den hovedform som grenverket skaperBusk
vekstformForm specifiedlisteteppe
tue
pute
krypende
hengendekule/rund
vaseform
hjerte
bred/vid
oval
kjegle
uregelmessighengende
søyle
formet/klipt
Angir den hovedform som objektet dannerStaude
vekstformForm specifiedlistekule/rund
vaseform
hjerte
bred/vid
oval
kjegle
uregelmessig
hengende
søyle
formet/klipt
Angir den hovedform som objektet dannerVegetasjon
vekstformForm specifiedlistekule/rund
vaseform
hjerte
bred/vid
oval
kjegle
uregelmessig
hengende
søyle
formet/klipt
Angir den hovedform som grenverket skaperTre
FundamentFoundationja/nei0Se fundament-komponentUtendørs utstyr
Type fundamentFoundationListeJordfuktig betong, bakstøp, grus (Steinhåndboken), jordspyd, løsmassefundamentAngir produktets innfestingKant
Type fundamentFoundationListeJordfuktig betong, bakstøp, grus (Steinhåndboken) NVDB: Løsmasse/fjell
Fjellfot
Trykkimpregnert tresåle
Armert betong
Angir produktets innfestingStøttemur
DybdeFundamentFoundation depthtall, mm0Fundamentets tykkelse under konstruksjonStøttemur
Dybde fundamentFoundation depthtall, meter0Angir fundamentets dybde under underkant kantKant
BreddeFundamentFoundation widthtall, mm0Fundamentets maksimale breddeStøttemur
Bredde fundamentFoundation widthtall, meter0Angir fundamentets bredde under kantKant
Oppbygging - fraksjonFractionliste0-4, 0-6, 0-11, 0-22, 0-63, 2-4, 4-8, 8-11, 8-16, 8-22, 11-16, 11-22, 16-22, 16-32, 22-32, 22-63, 22-120Angir fraksjonsstørrelse på lagetHardt terrengelement
Oppbygging - fraksjonFractionliste0-4
0-6
0-11
0-22
0-63
2-4
4-8
8-11
8-16
8-22
11-16
11-22
16-22
16-32
22-32
22-63
22-120
Angir fraksjonsstørrelse på lagetMykt terrengelement
Fas topp fremkantFront top corner profileListeIngen / Radius / SkråAvrunding av toppkant på samme side som visflateKant
FasToppFremkantFront top corner profileListeIngen / Radius / SkråAvrunding av toppkant på samme side som visflateStøttemur
stammeomkrets (so)Girthtall, cm0def i NS4400 2.11Tre
HåndlistHandrailListeJa
nei
Angir om rekkverket har en egen håndlist/håndløperRekkverk
varmeHeatingliste vannbåren, varmekabler, ingenAngir om objektet har innebygget oppvarmingRyggstøtte
varmeHeatinglistevannbåren, varmekabler, ingenAngir om objektet har innebygget oppvarmingSitteflate
høyde (th)Heightcm0totalhøyde NS3420 /salgshøyde NS4400 2.10Busk
HøydeHeighttall, meter0Angir produktets utstrekning i vertikalretningKonstruksjoner
høydeHeighttall, cm0totalhøyde NS3420 /salgshøyde NS4400 2.10Løk og knoll
HøydeHeighttall, meter0Angir objektets totale høydeUtendørs utstyr
høyde (sh)Heighttall, cm0totalhøyde NS3420 /salgshøyde NS4400 2.10Tre
høyde (sh)Heighttall, cm0totalhøyde NS3420 /salgshøyde NS4400 2.10Staude
Kulturhistorisk verdiHistorical valuetext0Angir objektets verdi ut fra kulturelle, historiske, eller andre ikke-prissatte egenskaperAnlegg
vinkel i forhold til horisontalplanethorizontal angletall, grader0Angir objektets helning i forhold til sittekomfortRyggstøtte
vinkel i forhold til horisontalplanethorizontal angletall, grader0Angir objektets helning i forhold til sittekomfortSitteflate
DimensjonLiggefugeHorizontal jointtall, mm0Dimensjon på liggende fuger mellom skiftStøttemur
HorisontaleSkiftHorizontal shiftsListeJa
Nei
Angivelse av skiftenes horisontale orienteringStøttemur
TilsynsintervallIntervalListedaglig
ukentlig
månedlig
kvartalsvis
halvårlig
årlig
Intervall for vedlikehold. DriftsfrekvensAnlegg
Type vanningIrrigation typelisteDryppvanning, svetteslange, spreder, vanningsposerAngir hvilket vanningssystem som benyttesVanningsanlegg
FugeJointTall, mm0Angir bredden på fugenHardt terrengelement
FugeJointlisteNaturlig, hogget, saget, knasAngir utførelsen av fugenHardt terrengelement
Oppbygging - lagmaterialeLayer materiallistePukk, mekanisk stabiliserte materialer, grus, velgraderte materialer, harpet jord, sprengt stein, løsmasser, leire, silt, sand, stein, blokk, kulestein, morene, torv, annen sortering, maskinkult, subbus, finsingel, singelAngir lagmaterialeHardt terrengelement
Oppbygging - lagmaterialeLayer materiallistePukk, mekanisk stabiliserte materialer, grus, velgraderte materialer, harpet jord, sprengt stein, løsmasser, leire, silt, sand, stein, blokk, kulestein, morene, torv, annen sortering, maskinkult, subbus, finsingel, singelAngir lagmaterialeMykt terrengelement
Oppbygging - lagbetegnelseLayer structurelisteBærelag, drenslag, forsterkningslag, slitelag, avrettingslag, isolasjonslag, separasjonslag, filterlag, tetningslag, toppdekke, bindelag, frostsikringslag, planum, bærelag av mekanisk stabiliserte masser, bærelag av bitumenstabiliserte materialer, bærelag av sementstabiliserte materialer, uspesifisert, nedre bærelag, øvre bærelag, forkiling, overrisling, underlag for gulv på grunnAngir type lag og funksjonHardt terrengelement
Oppbygging - lagbetegnelseLayer structurelisteBærelag
Drenslag
Forsterkningslag
Avrettingslag
Separasjonslag
Filterlag
Tetningslag
Jordforbedring
Ugressbekjempelse
Toppdekke
Frostsikringslag
Planum
Erosjonssikringslag
Vekstjord
Angir type lag og funksjonMykt terrengelement
Tykkelse pr lagLayer thicknesstall, mm0Angir lagets tykkelseTerrengelement
LengdeLength tall, meter0Angir produktets utstrekning i horisontalretning, lengste retningKonstruksjoner
LengdeLength tall, meter0Angir objektets lengdeUtendørs utstyr
livsløpsanalyseLife Cycle Analysistall0Systematisk analyse for å evaluere miljømessige konsekvenser knyttet til et produkt, et produktsystem eller en aktivitet ved å identfisere og beskrive energi- og materialforbruket og forurensninger til miljøet og ved å analysere konsekvensene av dette (i produktets levetid). (SNL)Anlegg
Lokal rotasjonLocal orientationgrader0Prosjektspesifikk rotasjon av modell/tegning for stedfesting. Angis som vinkel ift geografisk nord.Anlegg
Lokalt nullpunktLocal originxyz0Prosjektspesifikt punkt for stedfesting av anlegg ut fra et bestemt koordinat. Angis med X,Y,Z-verdierAnlegg
Overordna geometrisk formMain geometric shapetekst0Overordna form - f.eks. kule, kube, sylinder, pyramide, kjegle Utendørs utstyr
påkrevd vedlikehold/driftstid Maintenance Requiredliste0-300t
300-600t
600-1000t
1000-2000t
2000-4000t
4000-8000t
8000-12000t
Angir antall timer driftstid som regnes mellom hvert tilsyn.Anlegg
ProdusentManufacturertekst0Angir produsent av toppdekke og sjiktTerrengelement
ProdusentManufacturertekst0Angir produsentKonstruksjoner
ProdusentManufacturertekst0Angir produsentUtendørs utstyr
Produsentens hjemmesideManufacturer websiteURL0Hjemmeside som tilhører produsentenKonstruksjoner
Produsentens hjemmesideManufacturer websiteURL0Hjemmeside som tilhører produsentenTerrengelement
Produsentens hjemmesideManufacturer websiteURL0Hjemmeside som tilhører produsentenUtendørs utstyr
VaredeklarasjonMaterial Ingredient Reportingtext0Korte opplysninger om en vares kvalitet og egenskaper på varen eller dens emballasje.Anlegg
MaterialtypeMaterial typeListeNVDB: Pleksiglass
Herdet glass
Metall, stål, galvanisert
Glassfiber
Metall, aluminium
Tre
Plast
Metall
Betong
Stein
Angir hva produktet er laget avUisolert konstruksjon med tak
MaterialtypeMaterial typetekst0Angir hva produktet er laget avTerrengelement
MaterialtypeMaterial typeTekst0Angir hva produktet er laget avPergola
MaterialtypeMaterial Typetext0Angir hva produktet er laget avKonstruksjoner
MaterialtypeMaterial typeListeNVDB: Betong Betong, plasstøpt Betong, prefabrikkerte element Granitt Skifer/heller Asfalt
Annet: Stål, tre, kompositt,
Angir hva produktet er laget avKant
MaterialtypeMurMaterial typeListeNVDB: Betongstein, Betong, plasstøpt, Armert jord, Naturstein Spunt, Tre, Betong, element
NS3420: Tegl, Kalksandstein, Betong, Lettklinkerbetong, Porebetong, Imitert stein, Naturstein
Angir hva produktet er laget avStøttemur
MaterialtypeMaterial typetekst0Angir hva produktet er laget avUtendørs utstyr
StørsteDimensjonSteinMaximum dimension elementtall, mm0Mursteinens maksimale tillatte størrelseStøttemur
Fall maksimumMaximum slopeTall, %/1:X/0Angir det maksimalt aksepterte fallet på objektetTerrengelement
TettesystemMembrane systemlistemembran, leire, asfalt, betong, Angir hva slags tettemetode som er benyttetVannarrangement
MinsteDimensjonSteinMinimum dimension elementtall, mm0Mursteinens minimum tillatte størrelseStøttemur
Fall minimumMinimum slopeTall, %/1:X/0Angir det minste aksepterte fallet på objektetTerrengelement
FlyttbarMoveablelisteJa
Nei
Angir om objektet har bevegelige deler - knyttet til sikkerhetssoneLekeplassutstyr
NavnNametekstProsjektnavn, entreprisenavn, Skolegård, barnehage,lekeplass, park, stasjon, gågate, rasteplass, havneområde, inngangspartiGeografisk navn eller funksjonsnavnAnlegg
Antall plasserNumber of bikestall0Angir antall sykler som kan parkeres på/i objektetSykkelstativ
antall greiner (gr)Number of branchestall0def i NS4400 2.11Busk
SitteplassNumber of seatstall0Beregnet antall sitteplasser rundt ett elementBord
SitteplassNumber of seatstall0Beregnet antall sitteplasser på ett elementStol
SitteplassNumber of seatstall0Beregnet antall sitteplasser på ett elementBenkebord
SitteplassNumber of seatstall0Beregnet antall sitteplasser på ett elementBenk
Antall brukereNumber of userstall0Angir antall samtidige brukere objektet er beregnet tilLekeplassutstyr
InnsettingspunktOriginxyz0Senterpunkt plantebasis ved dekkehøydeStaude
InnsettingspunktOriginxyz0Senterpunkt stamme ved dekkehøydeBusk
InnsettingspunktOriginxyz0senterpunkt stamme ved dekkehøydeTre
herkomst/proviniensorigin and provenancetekst0def i NS4400 2.8 - NS3420Vegetasjon
Bestandeler / KomponenterParts / ComponentslisteBordplate
understell
fundament
Et objekts bestanddelerBord
LeggemønsterPatternlisteRettsetting, buesetting, sirkelsetting, V-setting, diagonalsetting, palmetter) ( Fiskebein, forbant, polygonmønster, frilagt, ) (Asak….Angir Hardt terrengelement
planteavstandplanting distancetall, meter0Innbyrdes avstand mellom objekteneTre
planteavstandplanting distancetall, cm0Innbyrdes avstand mellom objekteneStaude
planteavstandplanting distancetall, cm0Innbyrdes avstand mellom objekteneLøk og knoll
planteavstandPlanting distancetall, meter0Innbyrdes avstand mellom objekteneBusk
plantesystemPlanting systemlistefrittstående
linje
område
forbandt
rutenett
rekke
Angir system for plassering av planterBusk
plantesystemplanting systemlistefrittstående
linje
område
Angir system for plassering av planterLøk og knoll
plantesystemplanting systemlistefrittstående
linje
område
Angir system for plassering av planterTre
plantesystemplanting systemlistefrittstående
linje
område
Angir system for plassering av planterStaude
PumpesystemPlumbing systemlisteJa
Nei
Angir om objektet har et pumpesystemVannarrangement
StolpeavstandPole distancetall, meter0Angir innbyrdes avstand mellom hver stolpeRekkverk
StolpeavstandPole distancetall, meter0Angir innbyrdes avstand mellom hver stolpeGjerde
StolpeavstandPole distancetall, meter0Angir innbyrdes avstand mellom hver stolpeSkjerm
standarderproduct codelisteNS-EN11005
Håndbok N100
Håndbok V129
TEK10
Angir dokumenter som regulerer produkt, leveranse, montering eller drift/vedlikeholdTrapp
standarderproduct codelisteNS-EN11005
Håndbok N100
Håndbok V129
TEK10
Angir dokumenter som regulerer produkt, leveranse, montering eller drift/vedlikeholdRampe
standarderproduct codelisteNS3420,NS-EN1340 (Betongkantstein) NS-EN1343(Kantstein av naturstein), NS-EN12670, Prosesskoden. Angir dokumenter som regulerer produkt, leveranse, montering eller drift/vedlikeholdKant
produktkodeproduct codelisteNS3451
NS3420
NS4400-serie
TFM
Objektkodelista
Gartnerorbundet
Velger kode for hvilkens standard som legges til grunnVegetasjon
standarderproduct codelisteNS-EN11005
Håndbok N101
TEK10
Angir dokumenter som regulerer produkt, leveranse, montering eller drift/vedlikeholdRekkverk
ModellnummerProduct model numbertekst0Angir produktets identifikasjonsnummerUtendørs utstyr
ModellnummerProduct model numbertekst0Angir produktets identifikasjonsnummerKonstruksjoner
ModellnummerProduct model numbertekst0Angir produktets identifikasjonsnummerTerrengelement
ModellnavnProduct nametekst0Angir produktets navnUtendørs utstyr
ModellnavnProduct nametekst0Angir produktets navnKonstruksjoner
Produkt serieProduct rangetekst0Angir navn på produktserieKonstruksjoner
Produkt serieProduct rangetekst0Angir navn på produktserieTerrengelement
Produkt serieProduct rangetekst0Angir navn på produktserieUtendørs utstyr
TverrsnittsformProfilelisterund
rektangulær
ellipse
kvadratisk trapes
annen form
Angir objektets tverrprofilStolpe
TverrsnittsformProfilelisterund, rektangulær, ellipse, kvadratisk, trapes, annen form,Angir objektets tverrprofilStammevern
TverrsnittsformProfilelisterund
rektangulær
ellipse
kvadratisk
trapes
annen form
Angir objektets tverrprofilBjelke
TverrsnittsformProfilelisterund, rektangulær, ellipse, kvadratisk, trapes, annen form,Angir objektets tverrprofilRamme
TverrsnittsformProfilelisterund, rektangulær, ellipse, kvadratisk, trapes, annen formAngir objektets tverrprofilSkiltplate
RadiusKantRadiustall, meter0Lengden av et rett linjesegment som går til sentrum og hvor endepunktet ligger på omkretsens overflate - 0,5 - 12m ihht.
NS-EN1343
Kant
RadiesteinGrenseRadiusThresholdtall, meter0Angir største radius før kurver utføres med rettstein - maks. 12 m ihht. NS-EN1343Kant
HåndlistRailinglisteja, ensidig / ja, tosidig /neiAngir om objektet har håndlistRampe
HåndlistRailinglisteja, ensidig / ja, tosidig /neiAngir om objektet har håndlistTrapp
UtsparingRecessListeJa
Nei
Angir om det skal etableres utsparinger i murenStøttemur
Utsparing for belysning, form Recess for lighting - shapelisterund, rektangulær, ellipse, kvadratisk, trapes, annen form,Angir formen på utsparingenRist
Utsparing for belysning, størrelseRecess for lighting - sizetall, mm0Angir størrelsen på utsparingenRist
Treåpning formRecess for tree - shapelisterund, rektangulær, ellipse, kvadratisk, trapes, annen form,Angir formen på utsparingenRist
Treåpning størrelseRecess for tree - sizetall, mm0Angir størrelsen på utsparingenRist
Kildesortering Recyclingtext0Angir hvilken fraksjon avfallet skal sorteres under ved avhendingAnlegg
rødlistestatusRed list statuslisteja/neiAngir om objektet er utrydningstruetVegetasjon
AvvisningRejectingListeAvvisende / Ikke avvisendeAngir om objektet har en avvisende funksjonKant
StyrkeklasseResistance classificationListeH3
H4a
H4b
L1
L2
L3
L4a
L4b
N1
N2
T1
T2
T3
H1
H2
Angir objektets evne til å motstå ytre påvirkning, som f.eks. påkjørselRekkverk
spesielle restriksjonerRestictionsListeJa
Nei
Ikke avgjort
Angir om det er generelle restriksjoner for bruk av objektetVegetasjon
GjenbrukReusetext0Angir om produktet er gjenbruktAnlegg
leveringsformRoot protection and conditionlistebarrot
plastpakket
nedpakket
klump
kar
systembrett
def i NS4400 2.14-19Busk
leveringsformRoot protection and conditionlisteklump
kar
systembrett
def i NS4400 2.14-19Staude
leveringsformRoot protection and conditionlistebarrot
plastpakket
nedpakket
klump
kar
systembrett
def i NS4400 2.14-19Tre
leveringsformRoot protection and conditionlistebarrot
plastpakket
nedpakket
klump
kar
systembrett
def i NS4400 2.14-19Vegetasjon
RotasjonRotationtall, grader 0Rotasjon i forhold til nord Utendørs utstyr
RotasjonRotationtall, grader 0Rotasjon i forhold til nord Konstruksjoner
SikkerhetssoneSafety zonetall, m²0Angir arealet for objektets sikkerhetssoneLekeplassutstyr
SikkerhetsklassifisertSecurity classificationlisteja
nei
Angir om objektene er testet og klassifisert i henhold til sikkerhetsstandarderPullert
StigningSlopeTall, %/1:X/0Angir objektets fall mellom topp og bunnRampe
HelningFremkantSlope faceTall, %/1:X/0Murens helningsvinkel på siden som vender utStøttemur
SnøsmelteanleggSnow melting systemlisteja
nei
Angir om objektet har innebygget oppvarming for snøsmeltingRampe
SnøsmelteanleggSnow melting systemListeJa
Nei
Angir om objektet har innebygget oppvarming for snøsmeltingTrapp
LydtettingSound proofingliste ingen
absorberende
reflekterende
Angir om objektet har en lyddempende effektSkjerm
bredde (b)Spreadcm0def i NS4400 2.9Busk
bredde (b)Spreadtall, cm0def i NS4400 2.9Staude
bredde (b)Spreadtall, cm0def i NS4400 2.9Tre
Høyde opptrinnStair risetall, mm0Angir trinnets høyde fra trappefremkant til trappefremkantTrapp
Lengde inntrinnStair runtall, mm0Angir trinnets lengde fra trappefremkant til trappefremkantTrapp
Fall inntrinnStair run slopeTall, %/1:X/0Angir inntrinnets fallTrapp
StikningsdataStakeout dataxyz0Geometrisk informasjon for stedfesting av objekt i aktuelt koordinatsystem, med triangulert flate og knekklinjerTerrengelement
StikningsdataStakeout dataxyz0Geometrisk informasjon for stedfesting av objekt i aktuelt koordinatsystemAnlegg
StikningsdataStakeout dataxyz0Linje 1= Topp bakkant, Linje 2= Topp terreng fremkantKant
StikningsdataStakeout dataxyz0Geometrisk informasjon for stedfesting av objekt i aktuelt koordinatsystemSone / Rom
StikningsdataStakeout dataxyz0Linje 1= Topp bakkant, Linje 2= Topp terreng fremkant, Linje 3= Bunn mur fremkantStøttemur
stikningsdataStakeout dataxyz0Samme som innsettingspunkt geometriskTre
statusStatuslisteProgramfase, Skisseprosjekt, Forprosjekt, Detaljprosjekt, Byggefase, FDVUAngir objektets modenhet i prosjekteringsfaseAnlegg
TrillesporStroller tracksListeJa
Nei
Angir om objektet har egne trillespor for barnevogn etc.Trapp
UnderlagSub layerlistekonstruksjon, fjell, telefarlige masser, telesikre masserAngir hva slags underlag objektet etableres påTerrengelement
UnderlagSub layerListesand, knuste steinmasser, betong, annet settelagLag / sjikt som fundament eller kantstein hviler påKant
kultivarsub-categorytekst0NS3420Vegetasjon
Delområde (driftsområde)Subareatext0Område innenfor anlegget som er gitt av driftsmessige årsaker (tunet, forhagen, bakgården osv)Anlegg
LeverandørSuppliertekst0Entreprenør for anleggetAnlegg
LeverandørSuppliertekst0Angir produktets leverandørKonstruksjoner
LeverandørSuppliertekst0Angir produktets leverandørTerrengelement
LeverandørSuppliertekst0Angir objektets leverandørUtendørs utstyr
OverflatebehandlingSurface treatmentTekstSaget / Slipt / Prikkhamret / Blestret / Malt / Cor-TenAngir hvordan overflaten er behandletKant
OverflatebehandlingRekkverkSurface treatment / CoatingListeMalt / Galvanisert / Beiset / NVDB: Impregnert, Beiset, Oljet, Lakkert, MaltAngir overflatebehandling for rekkverkRekkverk
OverflatebehandlingSurface treatment / CoatingListeSaget / Slipt / Prikkhamret / Blestret / Malt / Cor-Ten / Impregnert
NS3420: Kosting, grovavtrekking, brettskuring, stålglatting, Ingen
Angir hvordan overflaten til produktets bestanddeler er behandletStøttemur
OverflatebehandlingSurface treatment / CoatingTekstMalt / Galvanisert / Beiset / NVDB: Impregnert, Beiset, Oljet, Lakkert, MaltAngir overflatebehandling for objektetUisolert konstruksjon med tak
OverflatebehandlingSurface treatment / CoatingListeMalt / Galvanisert / Beiset / Impregnert, Oljet, Lakkert, MaltAngir overflatebehandling på objektetPergola
TykkelseBunnThickness bottomtall, mm0Murens tykkelse i bunnStøttemur
TykkelseToppThickness toptall, mm0Murens tykkelse i toppStøttemur
ToppavslutningTop finishingListeAvdekking, brystning, slipingAngir om det benyttes brystning, toppstein, vegetasjon eller andre materialer som avslutning av mur i toppStøttemur
TypeTypelisteramme, bein, kantOverordnet utførelseUnderstell
TypeTypelisteStolpe, bøyle, gitter, spiler, Overordnet utførelseStammevern
TypeTypelistePrefabrikert, plassbygget,Overordnet utførelseSluk
TypeTypeliste Steingjerde/tosidig mur
Treskjerm
Treskjerm, åpent
Treskjerm, tett
Metallskjerm
Betongskjerm
Overordnet utførelseSkjerm
TypeTypelistetrafikkskilt, informasjonsskilt, ReklameskiltOverordnet funksjonSkilt
TypeTypelisteSpiler, plateOverordnet utførelseSitteflate
TypeTypelisteSpiler, plateOverordnet utførelseRyggstøtte
TypeTypelisteStøpt, perforert plate, strekkmetall, gitterrist, sikteristOverordnet utførelseRist
TypeTypelistekurv, avfallsdunk, avfallscontainer, askebeger, dypoppsamlingOverordnet utførelseRenovasjon
TypeTypeListeNVDB: Stabb/Saxegård
Brurekkverk, betong
Rekkverk for gående/syklende
Stålskinne m/sigma stålstolper
Stålskinne festet på mur/vegg
Betong, plasstøpt
Betong, prefabrikkert
Betong, New Jersey
Stabbesteiner
Wirerekkverk
Brurekkverk, stål m/føringsskinne
Brurekkverk, stål u/føringsskinne
Stålskinne m/plaststolper
Stålskinne m/stålstolpler
Stålskinne m/trestolper
Stålrør m/runde stålstolper
Stålrør m/sigma stålstolper
Stålrør m/trestolper
Treskinne m/stålstolper
Treskinne m/trestolper
Angir rekkverkets/gjerdets funksjonRekkverk
typeTypelisteStatisk
dynamisk
Angir hva slags type pullertPullert
TypeTypelistePrefabrikert, plassbygget, hengendeOverordnet utførelsePlantekum
TypeTypelistePrefabrikert, plassbygget, hengendeOverordnet utførelsePlantekasse / Urne
TypeTypeTekst0Angir objektets funksjonPergola
TypeTypelisteGras, jord, bark, sand, leireMaterialnavn - relaterer seg til toppdekke. Mykt terrengelement
typeTypelisteløk
knoll
Angir om objektet er en løk- eller en knollvekstLøk og knoll
TypeType listeBalanseapparat, klatrestativ, kombinasjonsapparat, sklie, glidebane, vippeutstyr, huske, lekehus, sandlek, karusell, vannlek, mosjonsapparat, skateboardrampe, klatrevegg, annet utstyrOverordnet funksjonLekeplassutstyr
TypeTypelistebrannhydrant, elskap, ladesøyle, parkometer, servicepunkt, strømuttak, kummer, tanker, trafoOverordnet funksjoninfrastrukturutstyr
TypeTypelisteStål, tre, betong, naturstein, belegningsstein, gummidekke, kompositt, plastringOverordnet utførelseHardt terrengelement
typetypelisteplen
grasbakke
eng
blomstereng
tørrbakkeeng
Overordnet funksjonGras
TypeTypeTekstNVDB: Stål/rørgjerde
Steingjerde/tosidig mur
Flettverk, stålflettverksgjerde
Flettverk, plastbelagt
Tregjerde
Flettverk, storrutet gjerde
Flettverk, kraftig
Tregjerde, åpent
Tregjerde, tett
Aluminiumsgjerde
Overordnet utførelseGjerde
TypeTypelisteNVDB: berg, betong, nedgravd, stålplate, stag, jordstikk, fotplate, nedstikk, i_eller_på_jordfundament, fjellbolt, boret_betongfundament, plasstøpt_betongfundament, prefabrikert_betongfundament, jord_med_skoring, løs, påhengt,
NS3420: Valgfri, Plasseres uten å festes, Festes på plassbygd fundament, Festes på prefab fundament, Festes til annen konstruksjon, Festes med enkelt plassbygd fundament, Festes med prefabrikert fundament, Føres ned i grunnen, Festes ved forenklet fundamentering, Annen fundamentering - må spesifiseres
Overordnet utførelseFundament
TypeTypelistespiler
massiv
rist
Overordnet utførelseBordplate
TypeTypelisteFagverk
massiv
hul
Overordnet utførelseBjelke
TypeTypelisteinnfelt
nedfelt
vegghengt
opphengt
stolpemontert
Overordnet utførelseBelysningsarmatur
TypeTypelisteintegrert
separat
Overordnet utførelseArmlene
TypeTypeTekst0Angir rekkverkets/gjerdets funksjonUisolert konstruksjon med tak
TypeType tekst0Angir overordnet egenskap/funksjon/utførelseUtendørs utstyr
TypeKantTypeTekstOslokantstein, Parkkantstein, Holdeplasskantstein, Platekantstein, Stålkant, TrekantAngir objektes navn i dagligtaleKant
TypeTypelisteFagverk
Massiv
Hul
Overordnet utførelseStolpe
TypeKonstruksjonType of constructiontext0Angir produktets type innenfor en hovedgruppeKonstruksjoner
Type fundamentType of foundationlisteberg, betong, nedgravd, stålplate, stag, jordstikk, fotplate, nedstikk, i_eller_på_jordfundament, fjellbolt, boret_betongfundament, plasstøpt_betongfundament, prefabrikert_betongfundament, jord_med_skoring, løs, påhengt,
NS3420: Valgfri, Plasseres uten å festes, Festes på plassbygd fundament, Festes på prefab fundament, Festes til annen konstruksjon, Festes med enkelt plassbygd fundament, Festes med prefabrikert fundament, Føres ned i grunnen, Festes ved forenklet fundamentering, Annen fundamentering - må spesifiseres
Angir produktets innfestingKonstruksjoner
type buskType of Shrub/bushlisteLauv-busk
nåle-busk
rosebusk
slyngplante
klatreplante
hekkplante
masseplante
Angir hva slags hovedtype busk, ut fra NS44XX-serienBusk
type staudeType Perennialtekststaudegress, klatrende, bunndekkende, skjermendeAngir ulike staudetyper ihht. NS44XX-serienStaude
type treType Treetekst0Angir overordnet tretype/kategoriTre
herdighetUK hardinesslisteH1-H8H1-H8 (USDA zone max/min) Vegetasjon
høyde utvokstUltimate heightm0Total høyde ferdig utvokstBusk
høyde utvokstUltimate heighttall, meter0Total høyde ferdig utvokstStaude
totalhøyde utvokst Ultimate heightm0Angir maksimal høyde som objektet som kan oppnåVegetasjon
høyde utvokstUltimate heighttall, meter0Total høyde ferdig utvokstTre
MaksimalHøydeUltimate heighttall, meter0Angir maksimal høyde på mur over terrengStøttemur
bredde utvokst Ultimate spreadm0Angir maksimal bredde som objektet som kan oppnåVegetasjon
Tykkelse totalUltimate thicknesstall, mm0Angir den totale tykkelsen for alle lagene i objektetTerrengelement
URL til vedlikeholdsmanualURL to O&M ManualURL0Hyperlenke til nettsted med informasjon om vedlikeholdAnlegg
KjøresterkVehicle resistantlisteja
nei
Angir om objektet er dimensjonert for å tåle kjøretøybaserte lasterRamme
KjøresterkVehicle resistantListeja
nei
Angir om objektet er dimensjonert for å tåle kjøretøybaserte lasterRist
HøydereferanseVertical datumlisteNN1954 (EPSG:5776)
NN2000 (EPSG:5941)
OLH
Sjøkartnull
System for å angi et punkts høyde i forhold til angitt referanshøyde ved hjelp av tallstørrelser (koordinater).Anlegg
DimensjonStussfugeVertical jointtall, mm0Dimensjon på vertikale fuger mellom steinStøttemur
VisflateVisble surfaceListeNVDB: Rett / Liten fas / Stor fas / Skrådd vertikal visflate / Avrundet / HoldeplasskantsteinDen siden som peker mot det laveste tilstøtende dekketKant
VishøydeVisible surface heighttall, meter0Angir høyde på topp kant over tilstøtende overflate. (HOV=NVDB, Vishøyde=NS)Kant
VishøydeVisible surface heighttall, mm0Angir høyde på topp kant over tilstøtende overflate. (HOV=NVDB, Vishøyde=NS)Støttemur
VishøydeVisible surface heighttall, meter0Angir høyde på topp kant over tilstøtende overflate. (HOV=NVDB, Vishøyde=NS)Ramme
TypeMurWall typeListeTørrmur, murt mur, støpt mur, forblending, gabion/Steinkurver, prefabrikkert, spunt, Sognemur, StålplateAngir hvordan muren er utformetStøttemur
BreddeWidth tall, meter0Angir produktets utstrekning i horisontalretning, korteste retningKonstruksjoner
BreddeWidth tall, meter0Angir objektets breddeUtendørs utstyr
utplantingsårYear of plantingårstall0Angir det året objektet plantesVegetasjon
antall år til utvokst Years to ultimate heighttall, periode0Angir forventet antall år til objektet oppnår maksimal utstrekningVegetasjon
NavnSoneZoneNameListeSikkerhetssone
Funksjonell sone
Juridisk sone
Bevaringssone
Siktsone/linje
Trafikkmanøvreringssone
Universell utforming
Fallsone
Egendefinert
Angir objektets sonenavnSone / Rom
TypeSoneZoneTypeListeSikkerhetssone: Brann, perimetersikring, eksplosjonsfare
Funksjonell sone: Adkomst, inngang, rømning, varelevering, opphold, kjøreveg, shared space, torg, naturtomt, lekeplass, aktivitetsareal, skolegård, sykkelparkering, riggplass etc
Juridisk sone: Reguleringsplan, eiendomsgrenser, marksikring
Bevaringssone: Areal med spesielle bevaringshensyn, marksikring
Siktsone: Siktsone skal ikke bebygges
Trafikkmanøvreringssone: Svingebevegelser, frihøyde
Universell utforming: Sone for en gitt UU-standard
Fallsone: Areal rundt lekeapparater, under mur
Angir objektets sonetypeSone / Rom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top