Objektdefinisjoner

Under finnes en liste over alle objektdefinisjoner som er anvendt i standarden.

a | b | f | g | h | i | k | l | m | o | p | r | s | t | u | v
Reset list
MyktTerrengelement -  Enkle formbare flater av myke materialer som jord, bark, sand o.l. Softscape - Easily shapeable surfaces of soft materials such as soils, bark, sand etc.