Objektdefinisjoner for landskapsarkitektur og standardiseringsprosesser i Norge

Prosjektet BIM for landskap har nådd en viktig milepæl: Arbeidet med første versjon av informasjonsmodellen for landskapsarkitektur er nå avsluttet. Listen over objektdefinisjoner ble publisert tidligere denne uken, inkludert oversettelser av begrepene til engelsk, og reviderte skjema for objekter og komponenter har vært tilgjengelige for nedlasting siden forsommeren. Den fullstendige objektoversikten og skjemaene finnes på www.bimforlandskap.no.

Bakgrunn: SOSI Landskapsarkitektur
Det innledende arbeidet har prosjektgruppen arbeidet med siden 2015 (se www.underland.no), hvor samling, identifisering og klassifisering av potensielle objekter for bruk i landskapsarkitekturmodeller har blitt utført, basert på innspill og erfaringer fra en rekke profesjonelle i inn- og utland. Resultatet ble offentliggjort i november i fjor med Kartverkets publisering av SOSI Landskapsarkitektur, og modellen som foreligger nå er basert på dette arbeidet (se http://www.kartverket.no/globalassets/standard/sosi-standarden-del-1-og-2/sosi-standarden/sosi-standarden-5.0/sosi_landskapsarkitektur_5.0.pdf).

Hva betyr alt dette?
Målet med denne modellen med sine definisjoner, parametre og foreslåtte kodelister er å oppnå en universell standard for landskapsobjekter, som blant annet kan integreres i IFC-standarden for informasjonsmodellering og dermed gjøre programvareutviklerne i stand til å støtte landskapsobjekter i sine verktøy. Dette vil lede til en formålstjenlig modelleringsprosess for landskap, fritt for ad-hoc navngiving, blandede standarder og informasjonssett.

Hva skjer nå?
Det neste steget på veien til BIM for landskap er å implementere innholdet i informasjonsmodellen i kravspesifikasjoner og programvare. Derfra er målet å fortsette samarbeidet, og forhåpentligvis i nær fremtid kan også vi landskapsarkitekter begynne å levere fullverdige BIM-leveranser.

Landskapsarkitekt MNLA

One comment on “Objektdefinisjoner for landskapsarkitektur og standardiseringsprosesser i Norge
  1. Lagt på FB og Linkedin??? Hurra! Vil gjerne spre mest mulig!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*