Forfatter: Daniel Ewald
Landskapsarkitekt MNLA

Objektdefinisjoner for landskapsarkitektur og standardiseringsprosesser i Norge

Prosjektet BIM for landskap har nådd en viktig milepæl: Arbeidet med første versjon av informasjonsmodellen for landskapsarkitektur er nå avsluttet. Listen over objektdefinisjoner ble publisert tidligere denne uken, inkludert oversettelser av begrepene til engelsk, og reviderte skjema for objekter og

Top