Objektdefinisjoner

Under finnes en liste over alle objektdefinisjoner som er anvendt i standarden.
[explanatory-dictionary dictionary=»objektdefinisjoner»]