Definitions of objects

A list of definitions for all objects in the information model.

a | b | f | g | h | i | k | l | m | o | p | r | s | t | u | v
Reset list
Vannarrangement -  Konstruksjon utformet for behandling av vann i form av f.eks. vannspeil, vannstråler, vannfall. Kan etableres i forbindelse med naturlige vassdrag eller bekk. Kan inneholde belysning og elektrisk pumpesystem. Water feature - Construction designed for controlling water, such as water mirrors, jets and waterfalls. May be established in connection with natural watercourses and streams. May contain lighting and electrical pumps.
Vanningsanlegg -  System for manuell eller automatisk vanning av grøntareal. Irrigation system - System for manual or automatic irrigation of vegetated areas.
Vegetasjon -  SNL: Vegetasjon, sammenfattende betegnelse for hele plantedekket eller alle plantesamfunn i et gitt område. Vegetasjon er morobjekt for andre som for eksempel tre og busk. Vegetation - SNL definition: Collective term for all plant covers or plant communities in a given area. Vegetation serves as the host object for sub-objects such as trees or shrubs.
VIPS -  Vegvesenets Interaktive PlanleggingsSystem The State Road department’s Interactive Planning System.