IFC for landskap

I forbindelse med utviklingen av Statsbygg sin BIM-manual 2.0, skal objektene som tidligere er standardisert gjennom arbeidet med BIM for Landskap tilpasses bruk i IFC. Dette betyr at informasjonsmodellen må struktureres slik at den passer inn i hierarkiet i IFC, og det betyr også at det vil gjøres en jobb med å foreslå nye entiteter for landskap. Samtidig vil det bli gjort et arbeid med å kvalitetssikre systemkoder iht bygningsdelstabellen, NS3451. Dette foregår parallelt med arbeidet som BuildingSmart har satt i gang med IFC for Landscape, Site and Urban Planning (https://www.buildingsmart.org/ifc-for-site-landscape-and-urban-planning-call-for-participation/)

BIM for Landskap anbefaler at landskapsprosjektering i DAK følger lagstrukturen i NS8351:2010. Objektbiblioteker, malfiler og verktøy for lagstyring bør utarbeides med dette som utgangspunkt.

Her finnes link til samlet objektskjema med mapping til Ifc4:
PDF | XLSX

Her ligger et forenklet diagram som forklarer hvordan hierarkiet er bygget opp.
PDF