Forfatter: Knut Hallgeir Wik

Høringsfrist 16. mai

Arbeidet med høring for den nye BIM-for-landskap-standarden har ikke stoppet opp, men ruller nå videre med en oversettelse til engelsk av hele materialet slik at vi også kan nå ut over landegrensene – etter innspill fra dere! Vi trenger likevel

Top